Autorzy

Martin J. Pring1
Loykie Lomine1
Francis Fukuyama1
Maciej Wrzód1
Sebastian Wilczewski1
Sergiusz Flanczewski1
David Boucher1
Paul Kelly1
Ron Johnson1
David Sharman1