Okladka ksiazki mysl spoleczna i ekonomiczna romana rybarskiego

Myśl społeczna i ekonomiczna Romana Rybarskiego

Karol Skorek

"Myśl społeczna i ekonomiczna Romana Rybarskiego" autorstwa Karola Skorka, prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników "Swojak", jest zdaniem prof. dr hab. Macieja Bałtowskiego - kierownika Katedry Teorii i Historii Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - jedną z najlepszych i najciekawszych w polskiej literaturze monografii poświęconych prof. Romanowi Rybarskiemu.