Okladka ksiazki podroz po historii filozofii od augustyna do kanta

Podróż po historii filozofii. Od Augustyna do Kanta

Andrzej Kwiatek, Michał Worwąg

Autorzy przedstawiają zagadnienia filozoficzne posługując się językiem prostym, unikając terminologii specjalistycznej, odwołując się do codziennych doświadczeń współczesnego czytelnika.