Okladka ksiazki praktyczne i teoretyczne aspekty badania wiarygodnosci firmy

Praktyczne i teoretyczne aspekty badania wiarygodności firmy

Lucyna Kowalczyk

Książka poświęcona jest problematyce analizy i oceny wiarygodności kontrahenta. Prezentuje instytucje oraz podstawowe źródła informacji i metodykę badań umożliwiających poznanie kontrahentów, a także mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia płynące z otoczenia gospodarczego.