Okladka ksiazki slownik dialektu knyszynskiego czeslawa kudzinowskiego

Słownik dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego

Dorota Krystyna Rembiszewska

Książka stanowi bogaty zbiór słownictwa używanego w Knyszynie i okolicach na Podlasiu w XX wieku i wcześniej. Zbiór wyrazów, zapisany przez pochodzącego z Wodziłówki Czesława Kudzinowskiego (1908-1988) zawiera ponad 5000 nazw, dających obraz bogactwa nie tylko językowego, ale także etniczno-kulturowego skrawka północno-wschodniej Polski na obszarze pogranicza. Publikacja obejmuje oprócz tekstu Słownika również charakterystykę gramatyczną gwary oraz opracowanie wpływów obcych - wschodniosłowiańskich, niemieckich, litewskich, jidysz. Ponadto praca ukazuje wybrane działy z zakresu kultury materialnej i realiów wiejskich, które dzisiaj stanowią relikt dawnej codzienności, znanej szczątkowo już tylko najstarszemu pokoleniu.