Okladka ksiazki studium konstrukcji elektywnych we wspolczesnej polszczyznie

Studium konstrukcji elektywnych we współczesnej polszczyźnie

Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Studium konstrukcji elektywnych we współczesnej polszczyźnie przedstawia charakterystykę morfologiczną i referencjalną wskazanych w tytule wyrażeń, które były już przedmiotem opisu w polskim językoznawstwie. W Studium przyjęto jednak nieco szersze rozumienie elektywności, Konstrukcje takie to nadal wyrażenia złożone, zbudowane z trzech elementów: (1) nadrzędnika, (2) przyimka z lub spośród oraz (3