Okladka ksiazki zarzadzanie kredytem handlowym w malych i srednich przedsiebiorstwach

zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach

Piotr Rytko

Książka podejmuje problematykę zarządzania kredytem handlowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wskazuje na uwarunkowania skuteczności rozliczeń z kontrahentami. Autor przeprowadził analizę motywów stosowania kredytu handlowego i jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Scharakteryzował proces zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwach obejmujący:- ocenę wiarygodności kredytowej klienta, w tym pozyskiwanie informacji dotyczących jego wiarygodności,- ustalanie warunków kredytowych,- finansowanie należności handlowych,- monitorowanie poziomu należności oraz spłat,- zarządzanie ryzykiem kredytowym,- ściąganie należności.W aspekcie utrzymania płynności finansowej i ograniczania ryzyka przedsiębiorstwa działania te mają decydujące znaczenie dla rozwoju podmiotów z sektora małych i średnich firm, które odraczają termin płatności swoim klientom.   źródło opisu: Matras