Okladka ksiazki zarzadzanie technologiami

zarządzanie technologiami

Irena K. Hejduk, Wiesław Maria Grudzewski

Istnienie globalnej konkurencji i produktów światowych oraz nieustanne skracanie cyklu ich życia narzuca nieodzowność ciągłego wdrażania efektywnych innowacji technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz innowacji w metodach zarządzania. Tylko pod tym warunkiem możliwe jest zajęcie odpowiedniej pozycji na rynku międzynarodowym, zaś największą szansę mają te przedsiębiorstwa, których kadra kierownicza i projektowa daje najpełniejszą gwarancję opanowania nowych technologii. To ona ma rozstrzygający wpływ na osiągnięcie przez przedsiębiorstwo zdolności do komercyjnego wykorzystania tworzonych produktów i usług, do zapewnienia lojalności klientom, którym oferuje szczególną premię: dodatkową wartość w postaci innowacyjnych rozwiązań zawartych w dostarczanych towarach i usługach.