Okladka ksiazki miedzy filozofia przyrody a nowozytnym przyrodoznawstwem ryszard kilvington i fizyka matematyczna w sredniowieczu

Między filozofią przyrody a nowożytnym przyrodoznawstwem. Ryszard Kilvington i fizyka matematyczna w średniowieczu

Elżbieta Jung-Palczewska

Koncepcja filozofii przyrody Kilvingtona