Okladka ksiazki o metafilozofii jako filozofii filozofii

O metafilozofii jako filozofii filozofii

Stefan Sarnowski, Monika Korzeniowska, Maciej Chlewicki

Rozprawy zebrane w tejże książce łączy pojęcie metafilozofia, próba jego interpretacji w nawiązaniu do kartezjanizmu odczytywanego poprzez prymat dubito, jak w Medytacjach kartezjańskich Husserla. Matafilozofia potraktowana jest tu jako filozofia filozofii. Autorzy stosują zarysowaną tak koncepcję metafilozofii, badając relacje między filozofią a mitologią, zestawiając postrzeganie filozofii przez