Okladka ksiazki rozszerzajace sie ubytki czaszkowe

Rozszerzające się ubytki czaszkowe

Stefan Sokołowski, Mohamed Abada, Zsuzsa Bodza