Okladka ksiazki boleslaw iv kedzierzawy ksiaze mazowsza i princeps

Bolesław IV Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps

Magdalena Biniaś-Szkopek

Niedostatek źródeł doprowadził do inflacji hipotez w historiografii przedmiotu. Autorka bardzo sumiennie zestawiła różne propozycje zgłaszane przez badaczy i starała się do nich ustosunkować. Słusznie podkreślając trudności dotyczące ich weryfikacji, opowiadała się za ich utrzymaniem lub odrzuceniem. Na ogół wykazuje przy tym godny pochwały krytycyzm, ale i ostrożność przy ferowaniu opinii własnej. Niekiedy przytacza logiczne argumenty i jest miło recenzentowi stwierdzić, że często został przekonany do poglądu Autorki.