Okladka ksiazki rosliny pokarmowe pszczol samotnic

Rośliny pokarmowe pszczół samotnic

Stanisław Flaga

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najbardziej atrakcyjnych gatunków roślin pokarmowych pszczół samotnic (nie tworzących społeczności owadzich) i wskazanie siedlisk gdzie owady te mogą znaleźć atrakcyjny pokarm kwietny i dogodne warunki dla swojego rozwoju. Podane w opracowaniu gatunki roślin zestawiono kierując się potrzebą ukazania taksonów zarówno odwiedzanych przez szerokie zespoły zapylaczy, jak i tych, które są ważne dla pszczół mocno oligolektycznych o wąskiej bazie pokarmowej.   źródło opisu: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, 2015 źródło okładki: Autorskie